EN
НOВИНИТE

Световна седмица на хомеопатията 2016


ПИСМО И ДЕКЛАРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ "ХОМЕОПАТИЧНО ОБЩЕСТВО"
до Министъра на Здравеопазването г-жа Десислава Атанасова

Daily News

Continues recording
  for the new three-year course
in classical homeopathy

The first regular seminar
will be held on
3 and 4 December
in the building of Forestry University

For information:
in the office of HR, tel. 02 / 822-92-46 ; 0884871003

car accident lawyer orlando

                                                     


ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

  • Подготовка за заключителния изпит (по желание)  (28 и//или 29 януари 2017)
     
  • Генерален изпит по класическа хомеопатия (26 и 27 февруари 2017)

За справки и записвания:
в офиса на Хомеопатично общество


Работно време: от
10.00 ч. до 16.00 ч.
тел.: 02 822-92-46; 0884871003

 

 3-4.12.2016


12 семинар - XVI курс

Редовният семинар за 16 курс ще се проведе на 3 и 4 двкември в сградата на Лесотехнически университет.

Събота

9.00-10.30 – Философия: Сикотичен миазъм – М.Горанова

11.00-12.30 –Реперторизация: Глава „Общи“ (Generals) – модалности (прод.)Ф.Дечев

Обедна почивка

13.30-15.00 – Материя Meдика: Natrium sulphuricum Е.Чапалова

15.15-16.45 – Материя Meдика: Thuja occidentalisС.Михалкова

17.00-18.30 – Материя Meдика: MedorrhinumН.Стефанова

                                                 

Неделя

9.00-10.30 – Реперторизация: Глави „Очи“ и „Зрение“ (Eye & Vision) Ф.Дечев

11.00-12.30 – Методология: Видове реакции след първо предписаниеН.Стефанова

Контролна работа: Gelsemium, Hepar sulphur, Staphysagria

14.00-15.30 – Материя Meдика:  Sepia officinalis С.Михалкова

 


Дати за следващите семинари:


3-4 декември 2016
14-15 януари 2017
11-12 февруари 2017
11-12 март 2017
1-2 април 2017
13-14 май 2017
9-11 юни 2017 - Международен семинар с
д-р Фарук Мастер
1-2 юли 2017
29 юли - 6 август 2017 - Лятно училище
29 септември - 1 октомври - Международен семинар с Ерик ван Вьонсел

 

 
3-4.12.2016


23 семинар - XV курс

Редовният семинар за 15 курс ще се проведе на 3 и 4 двкември в сградата на Лесотехнически университет.

Събота

9.00-10.30 – Материя Meдика: Ipeca, Spongia Ф.Дечев

11.00-12.30 – Философия: Органон – Г.Чапалов

Обедна почивка

13.30-15.00 – Материя Meдика: Dulcamara, RumexС.Михалкова

15.15-16.45 – Реперторизация: ГлавaExtremitiesГ.Чапалов

17.00-18.30 – Реперторизация: ГлавaExtremities, упражнениеГ.Чапалов

                                                 

Неделя

9.00-10.30 – Методология: Дългосрочно водене на случай: case-management Н.Стефанова

11.00-12.30 – Материя Meдика: Магнезиева група: Mag-ph, Mag-sulph, Мag-fl, Mag-br, Mag-sil, Mag-nit М.Горанова

Контролна работа: Tarentula, Veratrum álbum, Zincum met.

14.00-15.30 – Материя Meдика: Магнезиева група М.Горанова

16.00-19.30 – Хомеопатична психотерапияС.Михалкова (сборна група) 


Дати за следващите семинари:

3-4 декември 2016
14-15 януари 2017
11-12 февруари 2017
11-12 март 2017
1-2 април 2017
13-14 май 2017
9-11 юни 2017 - Международен семинар с
д-р Фарук Мастер
1-2 юли 2017
29 юли - 6 август 2017 - Лятно училище
29 септември - 1 октомври - Международен семинар с Ерик ван Вьонсел


 
3-4.12.2016


36 семинар - XIV курс

Редовният семинар за 14 курс ще се проведе на 3 и 4 двкември в сградата на Лесотехнически университет..

Събота

9.00-10.30 – Реперторизация: Глава „Кожа“ (Skin) Л.Димитрова

11.00-12.30 – Фармация: Приготвяне и доказване на хомеопатични лекарство – Л.Димитрова

Обедна почивка

13.30-15.00 – Материя Медика: Glonoinum, Asafoetida, Symphytum, Aesculus, Hamamelis – Н.Стефанова

15.15-16.45 – Методология: Основни грешки, допускани при хомеопатичното лечение – Е.Чапалова

17.00-18.30 – Материя Медика: Eupatorium perfoliatum, Eupatorium purpureum, Cimicifuga, Digitalis, Calmia – С.Михалкова

Неделя

 9.00-10.30 – Философия: Житейски промени и преходни моменти – М.Горанова

11.00-12.30 – Материя Meдика: Clematis, Terebinthina, Berberis, Agnus castus, Cicuta – Ф.Дечев

Контролна работа: Допълнителни контролни за пропусналите

14.00-15.30 – Фармация: Обработка на резултатите от доказването – Л.Димитрова

16.00-19.30 – Хомеопатична психотерапияС.Михалкова (сборна група)

 

 


Дати за следващите семинари:


3-4 декември 2016

9-11 юни 2017 - Международен семинар с д-р Фарук Мастер
29 юли - 6 август 2017 - Лятно училище
29 септември - 1 октомври - Международен семинар с Ерик ван Вьонсел

 
3-4.12.2016


0 семинар - XVII курс

Редовният семинар за 17 курс ще се проведе на 3 и 4 двкември в сградата на Лесотехнически университет.

Събота

9.00-10.30 – Философия: Основни принципи в хомеопатията – Г.Чапалов

11.00-12.30 – Философия: Хомеопатията като холистичен метод – М.Горанова

Обедна почивка

13.30-15.00 –ОСП: Травми на глава, гръбначен стълб, корем, очи и др. (прод.) – Л.Димитрова

15.15-16.45 – Материя Meдика: Belladona Н.Стефанова

17.00-18.30 –Материя Meдика: Pulsatilla – Е.Чапалова

                                                 

Неделя

9.00-10.30 – История на хомеопатията в света (прод.) Л.Димитрова

11.00-12.30 – Материя Meдика: Ignatia amaraСт.Михалкова

Обедна почивка

13.30-15.00 –  Материя Meдика: Sulphur – Ф.Дечев

  

Дати за следващите семинари:

3-4 декември 2016
14-15 януари 2017
11-12 февруари 2017
11-12 март 2017
1-2 април 2017
13-14 май 2017
9-11 юни 2017 - Международен семинар с
д-р Фарук Мастер
1-2 юли 2017
29 юли - 6 август 2017 - Лятно училище
29 септември - 1 октомври - Международен семинар с Ерик ван Вьонсел

  
2016


КУРС ПО МЕДИКОБИОЛОГИЧНА ПОДГОТОВКА

Дати за семинари:

30-31 януари - Анатомия (в Ректората на НСА)
13-14 февруари - Анатомия (в Ректората на НСА)
12-13 март - Анатомия (в Ректората на НСА)

23-24 април - Анатомия и Образна диагностика (в Ректората на НСА)
28-29 май - Микробиология (НСА на ул. "Гургулят" 1)
18-19 юни - Патология (НСА на ул. "Гургулят" 1)
16-17 юли - Генетика (16.07), Клинична лаборатория (17.07) (НСА на ул. "Гургулят" 1)

1-2 октомври
Основни патологични процеси при доц. Янчева. (събота от 11 ч., неделя от 9 ч.)
Изпит на 1 октомври от 09.00 ч. по Генетика


22-23 октомври – Лекции по Вътрешни болести (продължение) с д-р Младенов
.
Изпит
на 22 октомври – Основни патологични процеси
Изпит
на 23 октомври – Клинична лаборатория

19-20 ноември – Вътрешни болести (продължение).

17-18 декември – Вътрешни болести (продължение).
 

 
Статии:
Интервю с Джереми Шер
Кърви ли до смърт хомеопатията? 

Copyright 2004-2010, , www.bghomeopathy.org