EN

НOВИНИТE

Световна седмица на хомеопатията 2014


ПИСМО И ДЕКЛАРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ "ХОМЕОПАТИЧНО ОБЩЕСТВО"
до Министъра на Здравеопазването г-жа Десислава Атанасова21-22.02.2015


4 семинар - XV курс

Редовният семинар за 15 курс ще се проведе на 21 и 22 февруари в Лесотехнически университет.

 
Събота

  9.00-10.30 – Методология: Теория на снемане на случая – Ст.Михалкова
11.00-12.30 – Материя Meдика: Arsenicum album – М.Горанова

Обедна почивка

13.30-15.00 – Хомеопатична фармация (прод.) – Л.Димитрова
15.15-16.45 – Методология: Снемане на случай на живо – Ф.Дечев
17.00-18.30 – Методология: Анализ на снетия случай – Ф.Дечев
   


Неделя

9.00-10.30 – Реперторизация: Глава „Общи“ (Generals) – модалности (време, страна, топло, студено и хранителни предпочитания) – Г.Чапалов
11.00-12.30 – Материя Meдика: Silicea terra – Г.Чапалов
Контролна работа: Ignatia, Arnica, Pulsatilla
14.00-15.30 – Материя Meдика: Lachesis mutus – Н.Стефанова
 
 
Дати за следващите семинари:
21-22 март 2015
18-19 април 2015
9-10 май 2015
13-14 юни 2015 (подлежи на уточняване)
25 юли - 2 август - Лятно училище Банско


 
21.-22.02.2015


17 семинар - XIV курс

 

Редовният семинар за 14 курс ще се проведе на 21 и 22 февруари в Лесотехнически университет.

 

Събота

  9.00-10.30 – Материя Meдика: Plumbum metallicum М.Горанова

11.00-12.30 – Реперторизация: Глава „Abdomen” – Г.Чапалов

Обедна почивка

13.30-15.00 – Материя Meдика: Ferrum metallicum М.Горанова

15.15-16.45 – Философия: Органон (§105-145) – Л.Димитрова

17.00-18.30 – Материя Медика: Zincum metallicum Н.Стефанова

Неделя

9.00-10.30 – Материя Meдика: Chelidonium majus Л.Димитрова

11.00-12.30 – Материя Медика: Cuprum metallicum Н.Стефанова

Контролна работа: Sepia, Thuja, Natrium sulphuricum

14.00-15.30 – Реперторизация: Глава „Rectum” и „Stool” – Ф.Дечев

 

 

Дати за следващите семинари:

21-22 март 2015
18-19 април 2015
9-10 май 2015
13-14 юни 2015 (подлежи на уточняване)
25 юли - 2 август - Лятно училище Банско

21-22.02.2015


28 семинар - XIII курс

Редовният семинар за 13 курс ще се проведе на 21 и 22 януари в Лесотехнически университет.


Събота

  9.00-10.30 – Философия: Органон (§204-246) – Г.Чапалов

11.00-12.30 – Материя Meдика: Cocculus indica С.Михалкова

Обедна почивка               

13.30-15.00 – Материя Meдика: Thyreoidinum. Pituitaria gladnula, Pituitaria anterior Ф.Дечев

15.15-16.45 – Материя Meдика:  Лекарства от амониевата група: Am-p, Am-m, Am-f, Am-br, Am-s, Am-caustМ.Горанова

17.00-18.30 – Реперторизация: Глава „Extremities Л.Димитрова

 

Неделя

9.00-10.30 – Материя Meдика: Allium cepa, Allium sativa – Н.Стефанова

11.00-12.30 – Материя Meдика: Лекарства от групата на желязото: Ferr-ph, Ferr-i и др. – С.Михалкова

Контролна работа: Folliculinum, Carcinosinum, Zincum

14.00-15.30 – Материя Meдика: Лекарства от групата на желязото – С.Михалкова