EN

НOВИНИТE

Световна седмица на хомеопатията 2015

Презентация Световна седмица на хомеопатията Април 2015


ПИСМО И ДЕКЛАРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ "ХОМЕОПАТИЧНО ОБЩЕСТВО"
до Министъра на Здравеопазването г-жа Десислава Атанасова

Продължава записването

за

3-годишен курс
по
КЛАСИЧЕСКА ХОМЕОПАТИЯ

ПЪРВИЯТ РЕДОВЕН СЕМИНАР
ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ
на 14 и 15 ноември 2015 г.
от 9.00 ч. в сградата
на Лесотехнически университет

За информация и записване:
в офиса на ХО, тел. 02 / 822-92-46

 
14-15.11.2015


1 семинар - XVI курс

Редовният семинар за 16 курс ще се проведе на 14 и 15 ноември в сградата на Лесотехнически университет.

Събота

9.00-10.30 – Философия: Основни принципи в хомеопатията – Г.Чапалов

11.00-12.30 – Материя Meдика: Ignatia amara – М.Горанова

Обедна почивка

13.30-15.00 – Философия: Здраве и болест – Н.Стефанова

15.15-16.45 – Материя Meдика: Sulphur – Ф.Дечев

17.00-18.30 – Материя Meдика: Bryonia Е.Чапалова

                                                 

Неделя

  9.00-10.30 – Материя Meдика: Belladonna – Ф.Дечев

11.00-12.30 – Хомеопатията като холистичен метод – М.Горанова

Обедна почивка

13.30-15.00 –  Материя Meдика: Pulsatilla – Н.Стефанова

 

Дати за следващите семинари:


5-6 декември 2015

 
14-15.11.2015


12 семинар - XV курс

Редовният семинар за 15 курс ще се проведе на 14 и 15 ноември в сградата на Лесотехнически университет.

Събота

  9.00-10.30 – Философия: Сифилитичен миазъм – Н.Стефанова

11.00-12.30 – Реперторизация: Глави „Throat“ и „External throat“ - Г.Чапалов

Обедна почивка

13.30-15.00 – Материя Meдика: Syphilinum М.Горанова

15.15-16.45 – Материя Meдика: Platina – Е.Чапалова

17.00-18.30 – Материя Meдика: Aurum metalicumФ.Дечев

                                                 

Неделя

9.00-10.30 – Материя Meдика: Mercurius – М.Горанова

11.00-12.30 – Философия: Органон – Г.Чапалов

Контролна работа: Anacardium, Kali carbonicum, Silicea

14.00-15.30 –  Реперторизация: Глава Mind” - емоции: гняв, скръб и т.н. – С.Михалковa

 

Дати за следващите семинари:


5-6 декември 2015

 
14-15.11.2015


25 семинар - XIV курс

Редовният семинар за 14 курс ще се проведе на 14 и 15 ноември в сградата на Лесотехнически университет.

Събота

  9.00-10.30 – Материя Meдика: Ipeca, Spongia - М.Горанова

11.00-12.30 – Материя Meдика: Phytolacca decandra Н.Стефанова

Обедна почивка

13.30-15.00 – Реперторизация: Глава „Back” - Ф.Дечев

15.15-16.45 – Материя Meдика: Лекарства от Бариевата група:  Bar-s, Bar-m, Bar-i, Bar-ph - С.Михалкова

17.00-18.30 – Материя Meдика: Лекарства от Бариева група (прод.) – С.Михалкова

Неделя

9.00-10.30 – Реперторизация: Глава „Extremities” - Г.Чапалов

11.00-12.30 – Философия: Връзка между психическите и физическите симптоми – Ст. Михалкова

Контролна работа: Plumbum metallicum, Ferrum metallicum, Borax

14.00-15.30 –  Материя Meдика: Dulcamara, Rumex - М.Горанова


Дати за следващите семинари:


5-6 декември 2015

 

 
 19-20.12.2015


ИЗПИТИ

ГЕНЕРАЛНИЯТ  ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН  ИЗПИТ
по класическа хомеопатия
ще се проведе
на 19 и 20 декември 2015 г.
от 9.00 ч. в офиса на Хомеопатично общество.

Желаещите да се явят на изпит трябва да подадат молби в офиса на Хомеопатично общество, за да се направи справка дали отговарят на необходимите условия.

Крайният срок за предаване на философските есета е 1 декември 2015 г..

Крайният срок за предаване на двата снети, разработени и коригирани случая е 1 декември 2015 г..

 Статии:
Интервю с Джереми Шер
Кърви ли до смърт хомеопатията? 

Copyright 2004-2010, , www.bghomeopathy.org